Redakcja

jr

Janina Radziszewska – Redaktorka naczelna

Adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół kultury popularnej, antropologii przestrzeni i tożsamości kulturowej Dolnego Śląska. Jest autorką książki Biblioteka opowieści. Wizerunek górali tatrzańskich w piśmiennictwie polskim XIX wieku (Wrocław 2009), a także współredaktorką wielu książek. Od 2008 roku jest członkiem redakcji czasopisma Tematy z Szewskiej.


km

Katarzyna Majbroda – Redaktorka językowa

Adiunkt w Katedrze  Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Literaturoznawca i antropolog, miłośniczka dobrej literatury i współczesnego teatru.  Zajmuje się teorią literatury XX i XXI wieku, krytyką feministyczną i genderową, metodologią i teoriami antropologii społeczno-kulturowej. Jej zainteresowania dotyczą także krytyki kulturowej oraz dyskursów  postzależnościowych w naukach humanistycznych i społecznych. Od jakiegoś czasu praktykuje antropologię miasta i edukacji.  Autorka książek pt. Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Tekst, dyskurs, poznanie z odmiennej perspektywy (2013), Clifford Geertz’s Interpretive Anthropology. BetweenText, Experience and Theory (2015).


tmTadeusz Mincer  – Sekretarz redakcji

Absolwent filozofii i kulturoznawstwa, przygotowuje rozprawę doktorską na temat współczesnego znaczenia kategorii rasy. Zainteresowany antropologią nauki, studiami nad miastem oraz metodologią badań jakościowych. Związany z wrocławską Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich, gdzie realizuje projekty związane z edukacją pozaformalną oraz animacją życia akademickiego.


imIwona Morozow – Redaktorka

Antropolożka, krytyczka filmowa, doktorantka Studium Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim. Miłośniczka kina, fotografii i podróży. Jej naukowe zainteresowania spotykają się na pograniczu antropologii  i filmoznawstwa. Współredaktorka pracy zbiorowej Antropologia o przemocy. Przemoc w kulturze (Wrocław 2011). W redakcji  Tematów z Szewskiej od stycznia 2011 r.


ksKrzysztof Solarewicz  – Redaktor współpracujący

Doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Badacz idei i wartości – obecnie tych leżących u podstaw wizji technologicznie uwarunkowanej przyszłości człowieka w nauce i fantastyce naukowej. Rezultatem badań jest przygotowywana praca doktorska, autorskie konwersatorium Visions of the Future oraz wystąpienia konferencyjne w Dubrowniku, Oxfordzie, Pilznie, Poznaniu, Rzymie i Wrocławiu. Dostępny na: wroc.academia.edu/KrzysztofSolarewicz.