O Tematach

Tematy z Szewskiej to interdyscyplinarne czasopismo redagowane przez pracowników i współpracowników Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Specyfiką pisma jest przedstawienie na jego łamach wielogłosowości na jeden „zadany” temat. Każdy numer „Tematów” dotyczy jednego pojęcia/hasła, które może być przedstawiane, analizowane, widziane, kontemplowane przez przedstawicieli różnych profesji, różnych orientacji metodologicznych.

Chcielibyśmy spotęgować różnorodność głosów za sprawą in spe autorów, którzy zechcą podzielić się swoją wiedzą i refleksjami. Oczekujemy na wypowiedzi naukowe, artystyczne, światopoglądowe… Witamy więc na naszych łamach przedstawicieli nauk humanistycznych, ścisłych/przyrodniczych i… każdych innych.

Czasopismo powstało w 2007 roku jako rocznik ukazujący się w wersji papierowej. Od 2012 roku forma Tematów uległa zmianie, a pismo stało się kwartalnikiem wydawanym online.

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie materiały są publikowane na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)

creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: