Call for papers – Rodzina

Opublikowano:

We współczesnym dyskursie naukowym pojawia się wiele nowych kwestii związanych z życiem rodzinnym. Problematyka skupiona wokół antropologii rodziny jest zatem stale aktualna i rewitalizowana. Globalizacja, postępująca indywidualizacja i konsumpcjonizm doprowadziły do pluralizmu we wszystkich sferach życia. Aspekt małżeństwa i rodziny jest szczególnie interesujący w tych zmianach, bowiem najbardziej widoczny poprzez pryzmat poprzedniego – tradycyjnego porządku społecznego, określonego w przeszłości podziału ról i funkcji, jakie pełniła rodzina.

Proponujemy podjęcie namysłu nad obszarami marginalizowanymi, alternatywnymi formami związków intymnych, takich jak konkubinat, rodzice samotnie wychowujący dzieci, związki homoseksualne czy trwałe pozostawanie singlem bądź pojawienie się tak zwanej mody na bezdzietność. Ówczesne przeobrażenia modelu rodziny wskazują na nowe style życia Polaków. Rodzina w sensie kulturowym przestała być instytucją naturalną i konieczną, jej założenie oraz posiadanie dzieci to już nie naturalny bieg rzeczy, a kwestia wyboru. Jest to interesujący temat badań nie tylko dla antropologów, ale także dla innych badaczy nauk społecznych, socjologów, psychologów, demografów czy politologów.

Zachęcamy zatem do interdyscyplinarnego spojrzenia na zmiany społeczno-kulturowe, które określają nowy typ społeczeństw i wpływają na reorganizację ich funkcjonowania. Nauka o człowieku i tym, co go określa i wpływa na jego pojmowanie świata nie może przejść obok tych zagadnień obojętnie.

Zmiany w zakresie kształtowania i definiowania rodziny oraz rozwój alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego w społeczeństwie ponowoczesnym, to temat istotny zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Szczególnie drugi aspekt jest istotny w kontekście przewidywanej publikacji. Zachęcamy wszystkich do przesyłania tekstów skupiających się na empirycznej stronie zagadnienia i prezentacji wyników badań.

Zapraszamy do nadsyłania niepublikowanych wcześniej artykułów stanowiących zarówno głosy polemiczne, jak również diagnozy aktualnego stanu małżeństwa i rodziny. Spodziewamy się, że nadesłane teksty ukażą przejawy zmian w podejściu do rodziny z perspektywy różnych dyscyplin humanistycznych.

Na propozycje artykułów czekamy do 28 lutego 2017 roku. Prosimy je przesłać na adres: [email protected] Przyjmowane będą jedynie teksty spełniające wytyczne zamieszczone na stronie internetowej: http://tematyzszewskiej.pl/index.php/informacje-dla-autorow/wytyczne-artykulow/

Planowana data publikacji: koniec czerwca 2017 roku.

Zapraszamy do współpracy
Redakcja Tematów z Szewskiej
oraz redaktorki tomu Joanna Tomaszewska i Celina Strzelecka

Share on Facebook