Call for papers – zaproszenie do współpracy

Opublikowano:
Mieszkać
Głównym pytaniem, na jakie chcielibyśmy odpowiedzieć, jest to, jak ludzie postrzegają rolę miasta w kształtowaniu własnych życiorysów, w jakim stopniu kategoria ‘zamieszkiwania’ określonych miejsc,  i ‘pamiętania’ o miejscach oraz krajobrazach z przeszłości (z lat dzieciństwa, dorastania, funkcjonowania w dorosłym życiu) wpływa na tożsamość człowieka i sposoby jego bycia w świecie.   Pytamy także o to, na ile ‘mieszkanie’ w konkretnym miejscu i ‘doświadczanie’ określonych przestrzeni i krajobrazów: budynków, obiektów, skwerów, placów, parków; rynku miasta, jego poszczególnych dzielnic i peryferii wpływa na historię życia jednostek. Czy miasto oraz  doświadczanie miejskości stanowi istotny czynnik kształtowania autobiograficznych narracji? W jakim stopniu przemiany zachodzące w otoczeniu wpływają na trajektorie ludzkich biografii – przebiegi ich życia?

Istotnym aspektem, któremu chcielibyśmy przyjrzeć się na łamach „Tematów
z Szewskiej”  jest także ‘pamięć sensoryczna’, a zatem pamiętanie o konkretnych miejscach
i krajobrazach zapośredniczone przez dźwięki, zapachy, kolory (i szerzej obrazy), a także smaki.
Pomysł na stworzenie zbioru publikacji o mieście poświęconych triadzie: mieszkać, doświadczać, pamiętać opiera się na założeniu, że  miejsce rozumiane geograficznie, ale także kognitywnie (jako konstrukt mentalny, w znacznym stopniu wyobrażony, projektowany
i emocjonalny) stanowi istotny element współtworzący życie ludzi. Podstawową kategorią badawczą staje się kategoria doświadczania. Rozumiana jest ona tutaj szeroko: mieści się w niej to, co doznawane zmysłowo, pozapojęciowo, a nawet somatycznie zapisane w pamięci ludzkiego ciała, jak również to, co stanowi doświadczenie rzeczywistości zapośredniczone w języku, symbolach oraz wartościach.
Chcielibyśmy podjąć następujące wątki badawcze:
1. stosunek do przeszłości miejsca i zadomawianie przestrzeni otaczającej
2. rola doświadczania przeszłości i związane z tym poczucie ciągłości, specyfiki
i wspólnoty losu (lub ich braku) w postrzeganiu miasta jako miejsca
3. doświadczanie miasta poprzez przedmioty, biografie i narracje
4. krajobraz społeczno-kulturowy miast
5. doświadczenie zmiany miejsca w wyniku repatriacji, migracji, podróży, etc. (szok kulturowy? trauma? ciekawość? Etapy oswajania nowego miejsca, nostalgia za rodzinnymi stronami, poczucie bycia u „siebie”, brak poczucia przynależności, etc.)
Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów osoby zainteresowane tematyką miejską, doświadczaniem miasta oraz narracjami miejskimi. Szczególnie cenne będą dla nas teksty, które stanowią prezentację badań empirycznych zakładających współpracę z uczestnikami badań oraz koncentrację na miejskich praktykach społecznych i kulturowych, a także relacjach ludzi z tzw. obiektami miejskimi. Na propozycje artykułów czekamy do 30 stycznia 2016 roku. Prosimy je przesłać na adres: [email protected] Przyjmowanee będą jedynie teksty spełniające wytyczne zamieszczone na stronie internetowej: http://tematyzszewskiej.pl/?page_id=145
Planowana data publikacji: koniec czerwca 2016.
Zapraszamy do współpracy
Redakcja Tematów  Szewskiej

oraz redaktorka tomu Katarzyna Majbroda

Mieszczanki
Kobiety w mieście. Ich historie, działania, aktywność, zarówno artystyczna, jak i społecznikowska, ale też codzienna, mniej spektakularna, jednak ważna. Chcielibyśmy pokazać kobiety w środowisku miejskim  rozumianym nie tylko jako przestrzeń publiczna, zinstytucjonalizowana, zagospodarowana przez zracjonalizowany dyskurs nowoczesności, który często zakrywa historię i działalność kobiet. Miasto to również przestrzeń codziennego zmagania się kobiet pracujących, wypoczywających, wychowujących dzieci, kobiet aktywnych, twórczych inicjatorek. Często jednak pozostają one niewidoczne, zapomniane, zdeprecjonowane. Efekty ich aktywności, jeśli zapisują się w tkance miejskiej, często dominują nad autorkami, historią i narracją kobiet.

Interesują nas:

– miejskie instytucje, stworzone przez kobiety lub dla nich przeznaczone, będące terenem ich aktywności (albo wykluczenia),

– historie kobiet w miastach, kobiece miasta, dzielnice zamieszkałe przez kobiety, narracje o kobietach jako „istotach miejskich”, jako mieszkankach i gospodyniach miast. Historie zarówno te współczesne, jak i dawne. Historie nie tylko kobiet sławnych, lecz przede wszystkim tych zapomnianych, (nie)obecnych w życiu miasta, a jednak je kształtujących,

– kobiece artefakty, które można określić jako rezultat działalności kobiet w sferze społecznej, politycznej, artystycznej, zawodowej czy sportowej możliwej dzięki miastu lub widocznej w mieście.

Naszą ambicją jest odzyskanie kobiety dla miasta/w mieście, popularyzowania ich aktywności. A to oznacza, że chcielibyśmy sięgnąć po źródła ulotne, zatarte w pamięci, po materiał empiryczny wydobywany z pozainstytucjonalnych obszarów, a często z osobistych dokumentów czy wspomnień.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów na adres redakcji ; do 30 kwietnia 2016 roku. Numer poświęcony mieszczankom planujemy wydać do 30 grudnia  2016 roku.

Informacje dla Autorów znajdują się pod adresem:  http://tematyzszewskiej.pl/?page_id=145

Zapraszamy do współpracy

Redakcja Tematów  Szewskiej

oraz redaktorka tomu Magdalena Matysek-Imielińska

Share on Facebook