Lista recenzentów współpracujących

2016
Stefan Bednarek, Piotr Jakub Fereński, Konrad Górny, Rafał Kleśta-Nawrocki, Łukasz P. Michoń, Iwona Morozow, Marek Pawlak, Wojciech Piasek, Michał Rauszer, Izolda Topp-Wójtowicz

2015
Monika Baer, Piotr Jakub Fereński, Robert Klementowski, Leszek Kleszcz, Izabela Kowalczyk, Małgorzata Kozubek, Aleksandra Kunce, Bartłomiej Lis, Magdalena Matysek-Imielińska, Adam Nobis, Ivan Peshkov, Krzysztof Rutkowski, Celina Strzelecka, Jarosław Syrnyk, Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska, Krystyna Wierzbicka-Trwoga, Dorota Wolska

2014
Klaus Bachmann, Ewa Bal, Lilianna Bieszczad, Krzysztof Chodasewicz, Karol Chwedczuk-Szulc, Piotr Jakub Fereński, Barbara Forysiewicz, Robert Frei, Magdalena Grenda, Jelena Guga, Krzysztof Jaskułowski, Stanisław Kamykowski, Aleksandra Kil, Dariusz Kosiński, Artur Kozłowski, Wojciech Kruszelnicki, Małgorzata Kozubek, Arkadiusz Lewicki, Krzysztof Łukasiewicz, Mirosław Marczyk, Michał Mokrzan, Magdalena Matysek-Imielińska, Aleksandra Moroska-Bonkiewicz, Joanna Ostrowska, Łukasz Ostrowski, Marek Pawlak, Bożena Płonka-Syroka, Renata Tańczuk, Izolda Topp-Wójtowicz, Anna Wiatr, Dorota Wolska

2013
Andrzej Dębski, Piotr Jakub Fereński, Marta Klekotko, Katarzyna E. Kość-Ryżko, Małgorzata Kozubek, Wojciech Kruszelnicki, Anna Kubczak, Arkadiusz Lewicki, Anna Nacher, Marek Pawlak, Tadeusz Sozański

2012
Piotr Badyna, Piotr Jakub Fereński, Łukasz Kaczmarek, Leszek Kleszcz, Katarzyna Emilia Kość-Ryżko, Małgorzata Kozubek, Wojciech Kruszelnicki, Amanda Krzyworzeka, Jan Galant, Zbigniew Kopeć, Tomasz Rakowski, Elżbieta Rybicka, Patrycja Trzeszczyńska, Piotr Zwierzchowski

2011
Łukasz Afeltowicz, Ewa Banasiewicz-Ossowska, Sławomir Barć, Stefan Bednarek, Wojciech J. Burszta, Wojciech Charchalis, Dariusz Czaja, Wioleta Dąbrowska, Piotr Jakub Fereński, Michał Januszkiewicz, Marcin Kafar, Andrzej M. Kaniowski, Mirosław Kocur, Zbigniew Kopeć, Małgorzata Kozubek, Andrzej Małkiewicz, Michał Mokrzan, Bożena Muszkalska, Waldemar Okoń, Barbara Ostafin, Petr Skaník, Antoni Smuszkiewicz, Łukasz Smyrski, Radosław Sojak, Piotr Stankiewicz, Roch Sulima, Joanna Szalacha, Tomasz Tomaszewski

2010
Stefan Bednarek, Wioleta Dąbrowska, Barbara Fatyga, Katarzyna Kaniowska, Leon Miodoński, Barbara Ostafin

2009
Marek Abramowicz, Stefa Bednarek, Włodzimierz Wysoczański

2008
Stefan Bednarek

2007
Bożena Płonka-Syroka