Rada Programowa

Marek Abramowicz
Astrofizyk, profesor na Uniwersytetcie w Goteborgu. Od 2004 roku wizytujący profesor w Centrum Kopernika PAN.

Karl Acham
Socjolog i filozof, emerytowany profesor w Instytucie Socjologii, Uniwersytetu w Graz. Autor licznych prac z zakresu historii i teorii nauk społecznych i humanistyki. Wykładał m.in. w Hamburgu, Pekinie, Sao Paulo, Kyoto. Jest członkiem Austriackiej Akademii Nauk.

Dariusz Aleksandrowicz
Filozof, profesor na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie.

Paweł Banaś
Kulturoznawca, estetyk, emerytowany profesor w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zygmunt Bauman
Socjolog i filozof, autor licznych książek o kulturze nowoczesnej i ponowoczesnej, tłumaczonych na wiele języków, laureat nagrody Amalfi za Nowoczesność i Zagładę (1989), nagrody im. Theodora Adorno we Frankfurcie nad Menem (1998) i nagrody Dagmar i Vaclava Havlov (2006). Od 1971 roku związany z Uniwersytetem w Leeds.

Stefan Bednarek
Kulturoznawca, teoretyk i historyk kultury nowożytnej, profesor na Uniwersytetcie Wrocławskim, kierownik Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Marek Bojarski 
Prawnik, prof. dr hab., JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (kadencja 2008-2012), kierownik Katedry Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego. Specjalista prawa karnego skarbowego i prawa o wykroczeniach.

Marta Botiková
Antropolożka, professor i kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu w Bratysławie. Zajmuje się problematyką etniczności, mniejszościami narodowymi na Słowacji oraz badaniami dotyczącymi kwestii rodziny i płci kulturowej.

Jan Burdukiewicz
Archeolog, zajmuje się kulturami epoki kamienia na świecie, profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojciech J. Burszta
Antropolog kultury, profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, kierownik Katedry Antropologii Kultury i Komunikowania SWPS, kierownik Zakładu Badań Narodowościowych Instytutu Slawistyki PAN.

Grzegorz Dziamski
Kulturoznawca, estetyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Thomas Hylland Eriksen
Antropolog społeczny, profesor na Uniwersytecie w Oslo. Autor licznych książek, m.in.: Ethincity and Nationalism. Anthropological Perspectives (1993), Enganging Antropology. The Case for a Public Presence (2006) oraz tłumaczonych na język polski: Tyrania chwili (2004) i Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej (2009).

Katarzyna Kaniowska
Antropolożka kultury, profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się teorią kultury i metodologią nauk społecznych. Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce antropologii pamięci i zagadnieniach etycznych w praktyce i teorii antropologii. Interesuje się filozofią kultury, epistemologią i historią antropologii.

Waldemar Krzystek
Reżyser filmowy i teatralny. Film Mała Moskwa w jego reżyserii zdobył w Gdyni Wielką Nagrodę 33. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych „Złote Lwy” dla najlepszego filmu. Reżyser takich fimów jak: Mała Moskwa i 80 milionów.

Jan Miodek
Językoznawca, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa PAN oraz Rady Języka Polskiego.

Adam Patrzyk
Artysta malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wiesław Saniewski
Reżyser i scenarzysta filmowy, producent, krytyk. Reżyser filmów takich jak: Dotknięci, Obcy musi fruwać, Wygrany.

Roch Sulima
Antropolog kultury, profesor w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Szahaj
Filozof, dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii UMK.

Joanna Tokarska-Bakir
Antropolożka kultury, profesor w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomasz Tomaszewski
Fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, agencji Visum Archiv w Hamburgu, agencji Image Collection w Waszyngtonie oraz American Society of Magazine Photographers. Zajmuje się fotografią prasową, publikował swoje zdjęcia zarówno w najważniejszych pismach polskich jak i w największych magazynach zagranicznych, między innymi: Stern, Paris Match, GEO, New York Times, Time, Fortune, Vogue, Die Zeit, Elle. Wydał kilka książek autorskich.

Anna Zeidler-Janiszewska
Kulturoznawca, profesor w Instytucie Kulturoznawstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Andrzej Zybertowicz
Socjolog, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Zakładu Interesów Grupowych. Badacz zakulisowych wymiarów życia społecznego