Performance „The White Soldier”. Studium jednostki i grupy w kontekście konfliktu politycznego

Opublikowano:

Niniejszy artykuł traktuje o Yudzie Braunie, izraelskim artyście, i jego ostatnim projekcie – „The White Soldier”. Czerpiąc z dorobku teorii studiów performatyki, performance zostanie poddany analizie i inter­pretacji, biorąc pod uwagę jego liczne odniesienia do tamtejszego kontekstu socjo-politycznego. Zostaną postawione pytania o rolę artysty i sztuki w społeczeństwie dotkniętym konfliktem zbrojnym, a także o to, czy i czego można dowiedzieć się na podstawie analizy performance w takim kontekście. Prawdo­podobne odpowiedzi zostaną udzielone na podstawie analizy samego performance, materiałów pra­sowych, filmów na youtube.com, jak też wywiadów z Yudą Braunem przeprowadzonych przez autorkę.

słowa kluczowe: performance, Izrael, Yuda Braun, White Soldier, konflikt

Share on Facebook