Głos jako źródło tożsamości w antycznym teatrze greckim i balijskim teatrze lalki i cienia

Opublikowano:

W artykule omawiam sposoby używania głosu do konstruowania tożsamości osoby dramatu przez „nie­widzialnych” aktorów w antycznym teatrze greckim i balijskim teatrze lalki i cienia, Wayang Kulit. Tra­dycje te są oczywiście bardzo odmienne. Artysta grecki, ukryty pod kostiumem i maską, działał bezpo­średnio na oczach olbrzymiej widowni i użyczał swój głos jednej tylko postaci. Artysta balijski siedzi po turecku oddzielony od widzów ekranem i sam jeden użycza głosu każdej lalce animowanej przez siebie w scenie. W obu tych tradycjach głos zdaje się być oddzielony od fizycznej osoby performera. Postaram się dowieść, że to oddzielenie pogłębia i problematyzuje konstrukcje płci, a zarazem stymuluje publicz­ność do bardziej emocjonalnego uczestniczenia w performansie.

słowa kluczowe: performer, głos, teatr antyczny, Wayang Kulit, teatr balijski, aktor, maska, lalka, da­lang, rytuał

Share on Facebook