Ciekawe książki i czasopisma o modzie damskiej i męskiej

Opublikowano:

Osoby podążające za modą ciągle szukają modowych inspiracji. Kupują gazety, czasopisma, z których dowiadują się o najnowszych modowych trendach, a nawet książki, z których czerpią wiedzę. Moda staje się często swego rodzaju hobby, szczególnie dla kobiet. Zdecydowanie więcej jest źródeł modowej wiedzy dla nich niż dla panów. Nie oznacza to jednak, że panowie nie mogą znaleźć czegoś dla siebie.

Call for papers – MIEJSKOŚĆ

Opublikowano:

Zaproszenie do nadsyłania publikacji do tomu Miejskość „Tematów z Szewskiej”

Kolejny tom „Tematów z Szewskiej” chcielibyśmy poświęcić rozważaniom wokół wielowątkowego zjawiska miejskiej praxis, stawiając pytania: Kto ma prawo do miasta?  Oraz Czym są współczesne obywatelskie praktyki miejskie?

Punktem wyjścia naszego zaproszenia do współtworzenia z nami publikacji na ten temat jest rozpoznanie, iż jedną z form świadomej partycypacji w życiu publicznym jest podmiotowe i zbiorowe wyrażanie swoich przekonań, zabieranie głosu w sprawie zastanego porządku prawno-obyczajowego, a także wyraźne artykułowanie swoich potrzeb i interesów w przestrzeni publicznej rozumianej nie tylko metaforycznie jako sfera publicznej debaty, ale także w sposób dosłowny jako konkretna przestrzeń miejska.

Współcześnie w coraz większym stopniu obserwujemy wzrost obywatelskiej świadomości w zakresie rozwijania miejskich praxis. Zaangażowani mieszkańcy, by zyskać uwagę i realny wpływ na różne sfery życia miejskiego, mobilizują nie tylko ludzi, ale również przestrzenie miejskie, konkretne artefakty, które poprzez swoją sprawczość stanowią istotny element praktyk miejskich. Miejskie dążenia do polepszania jakości życia w różnych sektorach przestrzeni publicznej, a także działania na rzecz kontestacji i zmiany określonych aspektów polityk miejskich angażują kapitał symboliczny, ekonomiczny i kulturowy mieszkańców i mieszkanek reprezentujących różne grupy interesu. W przestrzeniach współczesnych miast ścierają się działania i postulaty rozmaitych aktorów społecznych, którzy mają prawo do współtworzenia miejskich praxis. Jednym z realnych narzędzi obywatelskiego wpływu na politykę publiczną są różne formy miejskiego protestu oraz miejskiego aktywizmu.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania artykułów, które zawierają rozważania na temat szeroko zakrojonych obywatelskich praktyk miejskich, takich jak:

  • Współczesne formy świadomej, obywatelskiej partycypacji w życiu miast.
  • Formy i przestrzenie miejskiego aktywizmu.
  • Relacje między oficjalnymi politykami miejskimi a politykami oddolnymi.
  • Działania, inicjatywy i aktywności miejskich NGO-sów; ich wpływ na kształtowanie miast w zakresie architektury krajobrazu, szeroko pojętej przestrzeni, a także działań władzy w zakresie zarządzania różnymi sferami życia miejskiego.
  • Miejska kultura protestu: ruchy i protesty miejskie; indywidualne i zbiorowe formy sprzeciwu, kontestacji i cichego oporu jako wyraz dążeń do zmiany i współtworzenia miejskiej praxis na nowo.

Na propozycje artykułów czekamy do 30 czerwca 2018 roku; prosimy o ich nadsyłanie na adres: [email protected]

Share on Facebook

Moda jako wyznacznik tożsamości młodzieży

Opublikowano:

Moda jako wyznacznik tożsamości młodzieży Moda jest nie od dziś bardzo ważna w życiu większości ludzi, a szczególnie kobiet. Wiele pań nie wyobraża sobie nie posiadać w swojej garderobie tego, co jest akurat najmodniejsze. To nic, że za chwilę moda znowu się zmieni. Każda zmiana sprawia, że z powrotem wiele osób, a zwłaszcza młodzież biegnie do sklepów odzieżowych i obuwniczych. Czym w ogóle tak naprawdę jest ta moda? Czy może być wyznacznikiem tożsamości?

Rzeczy 1(17)/2016 oraz 1(18)/2017

Opublikowano:

Zapraszamy do lektury najnowszych numerów Tematów z Szewskiej poświęconych RZECZOM. Numery dostępne bezpośrednio w zakładce „Numery”.

Share on Facebook

Call for papers – Rodzina

Opublikowano:

We współczesnym dyskursie naukowym pojawia się wiele nowych kwestii związanych z życiem rodzinnym. Problematyka skupiona wokół antropologii rodziny jest zatem stale aktualna i rewitalizowana. Globalizacja, postępująca indywidualizacja i konsumpcjonizm doprowadziły do pluralizmu we wszystkich sferach życia. Aspekt małżeństwa i rodziny jest szczególnie interesujący w tych zmianach, bowiem najbardziej widoczny poprzez pryzmat poprzedniego – tradycyjnego porządku społecznego, określonego w przeszłości podziału ról i funkcji, jakie pełniła rodzina.

Proponujemy podjęcie namysłu nad obszarami marginalizowanymi, alternatywnymi formami związków intymnych, takich jak konkubinat, rodzice samotnie wychowujący dzieci, związki homoseksualne czy trwałe pozostawanie singlem bądź pojawienie się tak zwanej mody na bezdzietność. Ówczesne przeobrażenia modelu rodziny wskazują na nowe style życia Polaków. Rodzina w sensie kulturowym przestała być instytucją naturalną i konieczną, jej założenie oraz posiadanie dzieci to już nie naturalny bieg rzeczy, a kwestia wyboru. Jest to interesujący temat badań nie tylko dla antropologów, ale także dla innych badaczy nauk społecznych, socjologów, psychologów, demografów czy politologów.

Zachęcamy zatem do interdyscyplinarnego spojrzenia na zmiany społeczno-kulturowe, które określają nowy typ społeczeństw i wpływają na reorganizację ich funkcjonowania. Nauka o człowieku i tym, co go określa i wpływa na jego pojmowanie świata nie może przejść obok tych zagadnień obojętnie.

Zmiany w zakresie kształtowania i definiowania rodziny oraz rozwój alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego w społeczeństwie ponowoczesnym, to temat istotny zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Szczególnie drugi aspekt jest istotny w kontekście przewidywanej publikacji. Zachęcamy wszystkich do przesyłania tekstów skupiających się na empirycznej stronie zagadnienia i prezentacji wyników badań.

Zapraszamy do nadsyłania niepublikowanych wcześniej artykułów stanowiących zarówno głosy polemiczne, jak również diagnozy aktualnego stanu małżeństwa i rodziny. Spodziewamy się, że nadesłane teksty ukażą przejawy zmian w podejściu do rodziny z perspektywy różnych dyscyplin humanistycznych.

Na propozycje artykułów czekamy do 28 lutego 2017 roku. Prosimy je przesłać na adres: [email protected] Przyjmowane będą jedynie teksty spełniające wytyczne zamieszczone na stronie internetowej: http://tematyzszewskiej.pl/index.php/informacje-dla-autorow/wytyczne-artykulow/

Planowana data publikacji: koniec czerwca 2017 roku.

Zapraszamy do współpracy
Redakcja Tematów z Szewskiej
oraz redaktorki tomu Joanna Tomaszewska i Celina Strzelecka

Share on Facebook

Er(r)otyzm 1(15) i 2(16) 2015

Opublikowano:

Zapraszamy do lektury najnowszych numerów Tematów z Szewskiej poświęconych ER(R)OTYZMOWI. Numery dostępne bezpośrednio po kliknięciu poniżej lub w menu, w zakładce „Numery”. Czytaj dalej

Share on Facebook