Call for papers – MIEJSKOŚĆ

Posted on:

Zaproszenie do nadsyłania publikacji do tomu Miejskość „Tematów z Szewskiej”

Kolejny tom „Tematów z Szewskiej” chcielibyśmy poświęcić rozważaniom wokół wielowątkowego zjawiska miejskiej praxis, stawiając pytania: Kto ma prawo do miasta? Oraz czym są współczesne obywatelskie praktyki miejskie?

Punktem wyjścia naszego zaproszenia do współtworzenia z nami publikacji na ten temat jest rozpoznanie, iż jedną z form świadomej partycypacji w życiu publicznym jest podmiotowe i zbiorowe wyrażanie swoich przekonań, zabieranie głosu w sprawie zastanego porządku prawno-obyczajowego, a także wyraźne artykułowanie swoich potrzeb i interesów w przestrzeni publicznej rozumianej nie tylko metaforycznie jako sfera publicznej debaty, ale także w sposób dosłowny jako konkretna przestrzeń miejska.

Współcześnie w coraz większym stopniu obserwujemy wzrost obywatelskiej świadomości w zakresie rozwijania miejskich praxis. Zaangażowani mieszkańcy, by zyskać uwagę i realny wpływ na różne sfery życia miejskiego, mobilizują nie tylko ludzi, ale również przestrzenie miejskie, konkretne artefakty, które poprzez swoją sprawczość stanowią istotny element praktyk miejskich. Miejskie dążenia do polepszania jakości życia w różnych sektorach przestrzeni publicznej, a także działania na rzecz kontestacji i zmiany określonych aspektów polityk miejskich angażują kapitał symboliczny, ekonomiczny i kulturowy mieszkańców i mieszkanek reprezentujących różne grupy interesu. W przestrzeniach współczesnych miast ścierają się działania i postulaty rozmaitych aktorów społecznych, którzy mają prawo do współtworzenia miejskich praxis. Jednym z realnych narzędzi obywatelskiego wpływu na politykę publiczną są różne formy miejskiego protestu oraz miejskiego aktywizmu.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania artykułów, które zawierają rozważania na temat szeroko zakrojonych obywatelskich praktyk miejskich, takich jak:

  • Współczesne formy świadomej, obywatelskiej partycypacji w życiu miast.
  • Formy i przestrzenie miejskiego aktywizmu.
  • Relacje między oficjalnymi politykami miejskimi a politykami oddolnymi.
  • Działania, inicjatywy i aktywności miejskich NGO-sów; ich wpływ na kształtowanie miast w zakresie architektury krajobrazu, szeroko pojętej przestrzeni, a także działań władzy w zakresie zarządzania różnymi sferami życia miejskiego.
  • Miejska kultura protestu: ruchy i protesty miejskie; indywidualne i zbiorowe formy sprzeciwu, kontestacji i cichego oporu jako wyraz dążeń do zmiany i współtworzenia miejskiej praxis na nowo.

Na propozycje artykułów czekamy do 30 czerwca 2018 roku; prosimy o ich nadsyłanie na adres: [email protected]

Share on Facebook

Things 1(17)/2016 and 1(18)/2017

Posted on:

We invite you to read the latest issues on the topic of THINGS. Numbers are available directly under the “Numbers” tab.

Share on Facebook

About the Journal

Posted on:

“Tematy z Szewskiej” is an interdisciplinary peer-reviewed journal edited by anthropologists from the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Wrocław (Poland). The specificity of the journal is a sort of polyphony towards one given theme (Temat). Therefore, each issue of “Tematy z Szewskiej” concerns particular concept or idea, which then may be presented and analyzed by various representatives of different methodological approaches, including humanities, fine arts, social and natural sciences. Continue reading

Share on Facebook