Call for papers – Zaproszenie do współpracy

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do współpracy przy nowym numerze czasopisma TEMATY Z SZEWSKIEJ. Obecnie zbieramy materiały do Tematu LOKALNOŚĆ. Termin nadsyłania tekstów to koniec maja 2012 roku (szczegółowe wytyczne tekstów w zakładce: Informacje dla autorów/Wytyczne artykułów).

Ze względu na wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące punktacji czasopism, nasze pismo jest na etapie zmian. Od tego numeru TEMATY Z SZEWSKIEJ stają się kwartalnikiem wydawanym online. Niemniej jednak, zważając na sentyment i tradycję wydawniczą w Polsce (oraz formę estetyczną naszych poprzednich numerów), raz do roku będziemy drukować treść czterech numerów w jednym tomie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.