Przestrzeń 1(5) 2011

Spis treści

Loża dla prowadzącego temat
Łukasz Michoń
Przestrzeń (nie)ograniczona?

Beyond Locality. Z profesorem Thomasem Hyllandem Eriksenem rozmawiał Marek Pawlak

Adam Paluch
Czyżby uzurpacja przestrzeni naukowej?

Kamil Pietrowiak
Gdzieś pomiędzy. Przestrzeń spotkania (w terenie)

Adam Nobis
Problematyka przestrzeni w dyskusjach, koncepcjach i badaniach globalizacji

Elżbieta Rybicka
Geografi a, literatura, wyobraźnia: w stronę wspólnego słownika

Jacek Gądecki
Antropologia miasta. W poszukiwaniu niecodziennej codzienności

Krystian Darmach
Miłosne topografi e miasta

Stijn Reijnders
Miejsca wyobraźni: etnografi a wycieczek śladami telewizyjnych detektywów

Blanka Brzozowska
Parateksty przestrzeni miejskiej

Grażyna Ewa Karpińska
O wędrującym centrum miasta. Przykłady z miasta Łodzi

Krzysztof Bierwiaczonek, Barbara Lewicka, Tomasz Nawrocki
Przestrzeń, której nie ma? Refleksje socjologów o przestrzeniach publicznych śląskich miast

Bożena Prochwicz-Studnicka
Struktura przestrzenna tradycyjnego miasta arabsko-muzułmańskiego

Valentin Vaqué
The influence of space perception on the planning issues. Nowa Huta: the balance of power in the image change

Robert Losiak
Słuchanie i wołanie. Przestrzeń w doświadczeniu fonicznym

Sebastian Bernat
Polityka hałasowa a rewitalizacja akustyczna

Monika Gnieciak
Opuszczone miasteczko, czyli rzecz o familokach, podwórkach i kuchniach
najpiękniejszej śląskiej kolonii górniczej

Janina Radziszewska
Oswajanie przestrzeni – przykład Dolnego Śląska

Sarah Pink
Zwiedzanie miasta. Sensoryczny charakter więzi społecznych
w etnograf cznym procesie wytwarzania miejsca

Janina Fatyga, Barbara Fatyga, Ludwika Malarska
W przestrzeni pamięci Wrocław się poszerza
(fragmenty książki przygotowywanej przez trzy pokolenia kobiet
z jednej wrocławskiej rodziny)

Joanna Gniady
Choroba na przepych raju. Przeklęta doskonałość biblijnego Edenu w ujęciu twórców przełomu XIX i XX wieku

Jacek Sieradzan
Przestrzeń filozofów, mistyków i fizyków, czyli o zamazującej się granicy między filozofią, religią a nauką
.
Szymon Kostek
W starym domu. O doświadczeniu przestrzeni (miejsca) w dramacie Aleksieja Kazancewa

Barbara Kwaśny
Dom jako przestrzeń wieloznaczna. Przegląd wybranych koncepcji

Marek Abramowicz
Przestrzeń na opak wywrócona

Tomasz Ferenc
Architektura przymusu – kilka uwag o pewnym projekcie fotograficznym

Jerzy Olek
Płaski wymiar fotografi i, czyli nieprzekraczalny horyzont marzeń

TEKA ARTYSTYCZNA

Go local! Z Tomem Hunterem rozmawiał Hubert Gawryś

Dominik Kuryłek
Milczenie Joanny Rajkowskiej

Ewa Różalska
Aleksandra Mańczak – Mury polskie

Adam Pisarek
Mit w przestrzeni zerwanej pamięci. Katowicki modernizm w obiektywie Tomasza Kiełkowskiego

Adam Patrzyk
Pejzaże miejskie

Michał Pietrzak
Habitat 2

Gardens of Art

Na płycie DVD

Mój Manhatan

Michał Pietrzak
Habitat, Habitat 2

Grzegorz Jankowski
Dźwięk obrazu

Stefan Brion
Bulwar

Gardens of Art

Projekt Próżna

Możliwość komentowania jest wyłączona.